Raad van toezicht

Raad van toezicht

VPCO Tholen is een vereniging, waarin uiteindelijk de leden het laatste woord hebben.

Op de uitvoering van het werk van het College van Bestuur wordt toezicht gehouden door een Raad van Toezicht (RvT), die bestaat uit leden van de vereniging. Momenteel bestaat de RvT uit de volgende personen:

Dhr. Henri Veldhuis, voorzitter
Dhr. Jan Pieter Mostert, secretaris
Mevr. Rachel Zandijk, penningmeester
Dhr. Theo Geluk, lid
Dhr. Kees-Jan Grin, lid

U kunt de RvT bereiken door te mailen naar toezicht@vpcotholen.nl